Rycerze Kolumba

Rada 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie

Korpus Stopnia Patriotycznego Rady 14000

Rycerze stopnia Patriotycznego Rady nr 14000 Rycerzy Kolumba im. Jana Pawła II w Krakowie

br. Sławomir Wójtowicz

br. Przemysław Bednarz

br. Tadeusz Augustyn

br. Piotr Ładoś

br. Konrad Eckes

br. Eugeniusz Konieczny

br. Michał Jakubczyk

br. Mirosław Kukułka

br. Tomasz Mazanek

br. Krzysztof Bochnak

br. Jan Góralczyk

br. Tomasz Łasak

Kapłani

ks. dr hab. Tomasz Kraj


Bracia, którzy odeszli do Pana

Ś.P. ks. Marek Leśniak KofC P, +2017
Ś.P. J.E. Kardynał Franciszek Macharski KofC P, +2016
Ś.P. br. Marian Szczepanowicz KofC P, +2013

Copyright © Rada 14000 im. Jana Pawła II Zakonu Rycerzy Kolumba
Rycerze Kolumba w Polsce | Światowa strona Rycerzy Kolumba