Rycerze Kolumba

Rada 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie

Rada 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie, jest pierwszą Radą Rycerzy Kolumba w Polsce.

To tutaj, w Krakowie, w mieście Ojca Świętego Jana Pawła II w 2006 roku zapoczątkowano tworzenie polskiej gałęzi najstarszej katolickiej organizacji - Rycerzy Kolumba. Pierwszymi polskimi Rycerzami byli między innymi; ks. kardynał Franciszek Macharski, ks. Dr Tomasz Kraj, Przemysław Bednarz, Tadeusz Augustyn, Sławomir Wójtowicz, Jacek Raźny...

Zważywszy na miasto oraz na wielką sympatię, jaką darzył Rycerzy Kolumba papież Jan Paweł II, nie było wahania nad wyborem Patrona pierwszej polskiej Rady i został nim Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II (aktualnie święty).

       

Copyright © Rada 14000 im. Jana Pawła II Zakonu Rycerzy Kolumba
Rycerze Kolumba w Polsce | Światowa strona Rycerzy Kolumba